Driven syntetisk differensialolje 75W-110

Driven syntetisk differensialolje 75W-110

Mammuth opprettersett, 10t.

Mammuth opprettersett, 10t.

Eastwood Brake Gray

Bremsegrå
kr 470,00 kr 376,00
Varenr.
EAS11756

FARE
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H371 Kan forårsake organskader. H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

Fraktberegning

  • Holdbar lakk for bremsedeler, en epoxy basert lakk som inneholder rustfritt stål pigmenter.
  • Tåler bremsevæske, og temperaturer opp til 200 grader C.
  • Beskytter også meget godt mot korrosjon.
  • Samme farge som detalj grå.
Mer informasjon
Vekt 1.000000
Produsent Eastwood