Bill Hirsch manifoldlakk, aluminium

Bill Hirsch manifoldlakk, aluminium

Eastwood Radiator Black

Eastwood Radiator Black

Bill Hirsch manifoldlakk, sort

Fra kr 685,00 kr 548,00
Kun %1 venstre
Varenr.
HIREMPT16X

FARE

H371 Kan forårsake organskader. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H320 Irriterer øynene.

SIKKERHET

P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

 

Fraktberegning

Med de høyeste varmeverdiene på markedet (980º C) er du sikret et vakkert og langvarig resultat. Halvmatt finish for riktig originallook. Kan også brukes på kjøleribbene på luftkjølte motorsykler. På rørheaders o.l. må underlaget primes med VHT varmebestandig grunning for å sikre vedheft.

Velg skumgummipensel dersom du ønsker å påføre lakken med pensel, da slipper du penselmerkene!

OBS: Kun halvlitersboksene rates til 980ºC, sprayboksene vil tåle ca. 800ºC.

Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Bill Hirsch