Eastwood Detail Gray

Eastwood Detail Gray

Neway ventilsetefreser

Neway ventilsetefreser

Eastwood Diamond Clear - Gloss Finish

Klarlakk for bart og lakkert metall - blank utgave
kr 285,00 kr 228,00
Varenr.
EAS16105

FARE

 • H315 Irriterer huden.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft .
 • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H220 Ekstremt brannfarlig gass.
 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H227 Brennbar væske.
 • H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H332 Farlig ved innånding.
 • H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

Fraktberegning

Gir ekstra beskyttelse på aluminium, stål og messing, fungerer også utmerket på lakkerte overflater. Fleksibel lakk som ikke flasser. For bruk i motorrom, på polerte aluminiumsfelger, ventildeksler etc.

 • Varmebestandig til ca. 130o C
 • Polyuretanlakk
 • Glans: 90%
 • 400 ml. sprayboks
Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Eastwood