STA-BIL Bensinkonservering

STA-BIL Bensinkonservering

Motorlakk, klar

Motorlakk, klar

VHT Manifoldlakk

Fra kr 245,00 kr 196,00
Kun %1 venstre
Varenr.
FROP46X

FARE
H229 Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Fraktberegning

  • VHT manifoldlakk vil fornye og forlenge levetiden på alle overflater utsatt for ekstremt høye temperaturer.
  • Dette unike belegget har en matt finish og har en silikon keramisk basel mye brukt av bilindustrien eksosanlegg og romfartsindustrien for jetmotorer.
  • Manifoldlakken tåler temperaturer opp til 1093 ° C (2000 ° F).
  • Farger: Matt sort, matt sølv,støpejernsgrå, matt hvit eller matt klar


Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent VHT