Eastwood Underhood Black

Eastwood Underhood Black

Eastwood Detail Gray

Eastwood Detail Gray

Eastwood Spray Gray

Støpejernsfarge
kr 345,00 kr 276,00
Varenr.
EAS10032

FARE

 • H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H315 Irriterer huden.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H340 Kan gi genetiske skader.
 • H350 Kan forårsake kreft.
 • H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.
 • H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Fraktberegning

Gir korrekt farge og matt glans til støpejernsdetaljer. Tåler temperatur opptil 150 grader.

Mer informasjon
Vekt0.500000
ProdusentEastwood