Dykem High Purity Merkepenn

Fra kr 295,00 kr 236,00
SKU
DYKHPMx

FARE H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H340 Kan gi genetiske skader. H350 Kan forårsake kreft. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Fraktberegning

DYKEM High Purity 44 Fibre Medium Tip

Merkepenn for stålplater o.l, spesielt egnet for tilfeller hvor skitt og slitasje kan skape problemer.

Mer informasjon
Vekt0.200000
ProdusentKraemer