Plateknekke, elektromagnetisk - Trykk på bildet for å lukke