Sølvlodd

Sølvlodd

Pluggsveisehjelp, magnetisk

Pluggsveisehjelp, magnetisk

Sveisegrunning

kr 295,00 kr 236,00
Varenr.
FROP130
FARE

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming H319 Gir alvorlig øyeirritasjon H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Fraktberegning

  • Med sveisegrunning i plateskjøtene kan du sveise på platene uten at grunningen brenner opp og forårsaker rustdannelse.
  • Primeren består av 96% zink, kjent for sine gode rustbeskyttende egenskaper.
  • 500 ml. sprayboks.
Mer informasjon
Vekt 0.600000
Produsent Frost