Normfest CT60 Diesel systemrens

Normfest CT60 Diesel systemrens

Normfest OT100 Bensin systemrens 300ml

kr 219,00 kr 175,20
Varenr.
NOR2897371
H226 Brannfarlig væske og damp H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftrørene H336 Kan forårsake døsighet og svimmelhet H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Fraktberegning

NORMFEST Petrol Additive er en svært effektiv, rengjørende og beskyttende kombinasjon av aktive ingredienser. Formulert i henhold til den nyeste tilsetningsstoffet og drivstoffteknologien; i henhold til kravene i dagens motorer. Passer til alle bensininjeksjonssystemer. -Egnet for alle bensininjeksjonssystemer -Renser injeksjonssystemet for drivstoffrester -Fjerner koks og avleiringer fra strømningsdelere, injeksjonsventiler, innløpsventiler og andre komponenter i drivstoffsystemet -Sikrer optimal kjøreegenskaper og lavt drivstofforbruk gjennom presis injeksjonsmåling og forstøvning -Garanterer lave nivåer av forurensende stoffer i eksos
Mer informasjon
Vekt0.500000
ProdusentKraemer