Klarlakk, tokomponent

Klarlakk, tokomponent

Bilt Hamber S-50, hulromsbeskyttelse, 5 l.

Bilt Hamber S-50, hulromsbeskyttelse, 5 l.

U-POL Bodyschütz 500ml sprayboks

kr 169,00 kr 135,20
Varenr.
UPOGRAVAB

FARE

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H312+H332 Farlig ved hudkontakt eller innånding. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

 

Fraktberegning

  • U-Pol Gravigard Bodyschütz.
  • Kan overlakkes.
  • 500ml sprayboks.
Mer informasjon
Vekt 1.000000
Produsent U-POL