Klarlakk, tokomponent

Klarlakk, tokomponent

Bilt Hamber S-50, hulromsbeskyttelse, 5 l.

Bilt Hamber S-50, hulromsbeskyttelse, 5 l.

U-POL Bodyschütz 500ml sprayboks

kr 169,00 kr 135,20
Varenr.
UPOGRAVAB

FARE H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming H312+H332 - Farlig ved hudkontakt eller innånding H315 - Irriterer huden H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

Fraktberegning

  • U-Pol Gravigard Bodyschütz.
  • Kan overlakkes.
  • 500ml sprayboks.
Mer informasjon
Vekt 1.000000
Produsent U-POL