Lakksil, 1 stk.

Lakksil, 1 stk.

U-POL sparkel, superfin

U-POL sparkel, superfin

U-POL Bodyschütz 1L

kr 150,00 kr 120,00
Varenr.
UPOGRANB1

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H312+H332 - Farlig ved hudkontakt eller innånding

Fraktberegning

  • U-Pol Gravitex overlakkerbar beskyttelse for front- og bakplate mm.
  • For teksturert finish: bruk understellsprøyte.
  • For glatt finish. tynn med 5% cellulosetynner og påføre med fyllersprøyte med ca. 2,5 mm. dyse.
  • 1 L.
Mer informasjon
Vekt1.000000
ProdusentU-POL