Motorlakk, klar

Motorlakk, klar

Maskeringssjablong

Maskeringssjablong

POR-15 gummiert understellsmasse

kr 395,00 kr 316,00
Varenr.
FROS640

FARE

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H315 + H320 Irriterer huden og øynene. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader . H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .

Fraktberegning

POR-15 gummiert understellsmasse er et fleksibel sort belegg som beskytter mot fuktighet, støv, varme og kulde. Det er en utmerket fuktsperre for påføring over reparasjoner, og fungerer som en effektiv lyddemping som reduserer vibrasjon og hjulstøy.


Gir overlegen vedheft til både malte og umalte flater. POR-15 gummiert understellsmasse har overlegen motstand mot veisalt. 

Mer informasjon
Vekt1.000000
ProdusentPOR-15