Eastwood Radiator Black - blank

Eastwood Radiator Black - blank

Motorlakk, sort

Motorlakk, sort

Krympelakk

Fra kr 295,00 kr 236,00
Kun %1 venstre
Varenr.
FROP11x
  • H229 Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
  • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Fraktberegning

  • Krympelakk for dashbord, toppdeksler etc.
  • Legges rett på bart metall og løfter seg i løpet av et par dager til en flott krakelert finish.
  • Passer bl.a på instrumentomrammingen på eldre Kawasaki-motorsykler, MG etc.
Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent VHT
Tekniske detaljer TEST
TEST