Eastwood Radiator Black - blank

Eastwood Radiator Black - blank

Eastwood Tank Tone

Utvendig tanklakk
kr 295,00 kr 236,00
Varenr.
EAS10030
  • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • H300 Dødelig ved svelging.
  • H315 Irriterer huden.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Fraktberegning

Tank Tone inneholder zink og beskytter derfor tanken mot rustangrep. Gir en sølvblank overflate som tåler temperatur på 150 grader. To bokser holder til en vanlig bensintank for bil. 400 ml.

Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Eastwood