Gulf Pride 10W-40 for våtclutch

Gulf Pride 10W-40 for våtclutch

Tank Sealersett for motorsykkel

Vanlig pris kr 990,00 Spesialpris kr 895,00 kr 716,00
Varenr.
HIRTRK01

Gas Tank Cleaner
FARE Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Gas Tank Etch
FARE Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Gir alvorlig øyeskade.

Gas Tank Sealer
FARE  Meget brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Forårsaker øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake organskader. Giftig for liv i vann.

Fraktberegning

Med Hirsch Tank Sealer er bensintankproblemene løst: Tank Etch omdanner den eksisterende rusten, Tank Sealer tetter små rusthull og forsegler tanken for å forhindre nye rustangrep. Hirsch Tank Sealer tåler i motsetning til de fleste andre sealere alkohol. Dette er spesielt viktig i Norge hvor vi ofte benytter kondensfjerner.

Innhold:

  • Rensevæske, 473 ml.
  • Rustfjerner m/zink, 473 ml.
  • Tank sealer, 473 ml.

Arbeidshansker, pensel og epoxyarmering for større hull medfølger også.

Mer informasjon
Vekt 0.900000
Produsent Bill Hirsch