POR-15 syregrunning

POR-15 syregrunning

U-Pol High #5 Fyll-grunning

U-Pol High #5 Fyll-grunning

U-Pol ACID #8 Syregrunning

kr 320,00 kr 256,00
Varenr.
UPOACIDAL
FAREH222 -Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 -Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 -Irriterer huden. H318 -Gir alvorlig øyeskade. H412 -Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Fraktberegning

Gir god vedheft til vanskelige underlag som galvanisert stål og aluminium.
Ideell for gjennomslipinger i grunning og fyller før farge.
Syregrunningen er hurtigtørkende og trenger ikke å slipes.

Finnes på 400ML sprayboks og 1 liters boks for lakksprøyte/pensling.

 

H222 – Ekstremt brannfarlig aerosol

H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

H280 – Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming

H302+H312+H332 – Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding

H315 – Irriterer huden

H318 – Gir alvorlig øyeskade

H335 – Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H411 – Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 

Mer informasjon
Vekt 0.600000
Produsent U-POL