Fluid Film NAS 5 liter

Fluid Film NAS 5 liter

ZINGALU Spray

ZINGALU Spray

Zinga

Galvanisering påført som maling!
Fra kr 320,00 kr 256,00
Kun %1 venstre
Varenr.
ZIN110X

H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Fraktberegning

Zinkgrunning for eksperter! Zinga er ingen maling i vanlig forstand, denne grunningen anses ofte å være galvanisering som påføres som vanlig maling. Hemmeligheten ligger i bindemiddelet: Zinga benytter et strømledende bindemiddel som sikrer perfekt kontakt mellom zinken og det underlaget den skal beskytte.

Husker du spenningsrekka i kjemitimene på skolen? Der lærte vi at zink fungerer som korrosjonsbeskyttende anode for alle metaller som ligger høyere på spenningsrekka. Men det er en forutsetning for at dette skal fungere: Det må være strømledende kontakt mellom zinken og det metallet den skal beskytte. Det er derfor zinkanoder fungerer bra på båter i saltvann, der fungerer saltvannet som strømleder. men det fungerer ikke like godt på f.eks. bil, der mangler man nemlig lederen. Det er her bindemiddelet i Zonga kommer inn: Det fungerer som den nødvendige strømlederen som må til for at zinken skal utføre jobben.

I tillegg er zinkandelen i Zinga hele 96% (etter vekt). Med dette zinkinnholdet er man sikret utmerket korrosjonsbeskyttelse i mange år. Zinga utvikler en hinne av zinkoksid på overflaten. Dette er årsaken til den matte overflaten. Dette sjiktet vil også kunne "krype", sik at små skader i zinkbelegget er selvreparerende. Ubeskyttede områder i en avstand på 3-5 mm. fra zinkbelegget vil kunne belegges med nytt zinkoksid.

OBS.: Zink er kjent for å kunne utvikle gass, f,eks, ved oppvarming. Det er derfor fornuftig å utvise forsiktighet dersom Zinga benyttes under billakk. Blemmer og "lakksyke" vil kunne oppstå. På understell og innvendig i bilen vil imidlertid Zinga kunne anbefales.

Mer informasjon
Produsent Zinga