Zingasolv tynner

Zingasolv tynner

Chlor*rid saltfjerner

Chlor*rid saltfjerner

ZING ALU Spray

kr 379,00 kr 303,20
Varenr.
ZIN14001

FARE

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Fraktberegning

Basert på aluminiumsflak. Kan påføres uten primer på gammel, ikke-korrodert varmgalvanisering og som toppstrøk på ZINGA.

Emballasje: 500 ml

Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Zinga