Eastwood Argent Silver Wheel Paint

Eastwood Argent Silver Wheel Paint

Eastwood Spray Gray

Eastwood Spray Gray

Eastwood Underhood Black

Motorromsfarge
Fra kr 295,00 kr 236,00
Varenr.
EAS100XX

FARE H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H315 Irriterer huden. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader . H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering . H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft . H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H402 Skadelig for liv i vann. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H225 Meget brannfarlig væske og damp.

Fraktberegning

  • Riktig farge og glans til sorte innerskjermer, torpedovegger og detaljer i motorrommet.
  • Tynn, halvmatt film som ikke dekker støpeskjøter o.l.
  • Tåler temperatur opptil 120 grader.

Mer informasjon
Vekt0.500000
ProdusentEastwood