Eastwood Argent Silver Wheel Paint

Eastwood Argent Silver Wheel Paint

Eastwood Spray Gray

Eastwood Spray Gray

Eastwood Underhood Black

Motorromsfarge
Fra kr 535,00 kr 428,00
Kun %1 venstre
Varenr.
EAS100XX

FARE H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H315 Irriterer huden. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader . H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering . H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft . H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H402 Skadelig for liv i vann. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H225 Meget brannfarlig væske og damp.

Fraktberegning

  • Riktig farge og glans til sorte innerskjermer, torpedovegger og detaljer i motorrommet.
  • Tynn, halvmatt film som ikke dekker støpeskjøter o.l.
  • Tåler temperatur opptil 120 grader.

Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Eastwood