Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen er utarbeidet av Kraemer AS for å sørge for at du som kunde og besøkende på vår side får den informasjonen vi er pålagt å gi deg, og som er nødvendig for at du skal kunne utøve dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslovgivning.

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker. Navn, brukernavn, telefonnummer, adresse og betalingshistorikk er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.

Kraemer AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Når vi behandler (det vil si samler inn, lagrer eller på andre måter håndterer) personopplysninger, er det vi som i første rekke er ansvarlig for å etterleve bestemmelsene som fremgår av gjeldende personopplysningslovgivning.

Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?
Når du bestiller varer/tjenester fra oss vil vi kunne behandle følgende personopplysninger om deg:

  • Kontaktinformasjon: Fullt navn, e-postadresse, post- og bostedsadresse og telefonnummer.
  • Betalingsinformasjon: Diverse informasjon om din bestilling, herunder pris på tjenester/varer og informasjon som er nødvendig for at Selskapet kan salget og prosessere betalingen for tjenestene/varene.
  • Kundehistorikk: Informasjon om dine tidligere kjøp hos oss, slik som dato og tjenester/varer, samt eventuelle reklamasjoner.
  • Cookies (informasjonskapsler): Denne nettsiden benytter cookies (informasjonskapsler) fra gasolin.no, Google analytics og Facebook.


Avhengig av omstendighetene kan det være nødvendig forKraemer AS å også behandle andre kategorier av personopplysninger. For eksempel vil dette være tilfelle hvor det sendes inn en kundeklage og hvor det reklameres over en leveranse. Du kan når som helst ta kontakt med oss for å finne ut av hvilke personopplysninger vi har lagret om deg (se kontaktinformasjon nederst).

Hvorfor og på hvilket grunnlag behandler vi denne informasjonen om deg?
Kontaktinformasjonen og betalingsinformasjonen behandler vi for å levere de varene som du bestiller hos oss og for å prosessere betaling av disse. Kundehistorikk behandler vi for å sørge for at du kan benytte deg av garantien din samt for å følge opp eventuelle reklamasjoner. Dersom du har samtykket til å motta nyhetsbrev, vil vi behandle ditt navn og din e-postadresse for å sende deg nyhetsbrevet. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å melde deg av nederst på siden i hvert nyhetsbrev.


Utleverer vi dine personopplysninger?
Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører som for eksempel Klarna og Bambora, som leverer betalingstjenester til oss. Vi har inngått databehandleravtaler med disse tjenesteleverandørene som blant annet pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger som disse tjenesteleverandørene eventuelt behandler på vegne av oss er lagret på en sikker måte og at de ikke kommer uvedkommende i hende.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre tredjeparter med mindre vi er lovpålagt å utlevere denne informasjonen eller du har samtykket til det.

Hvor lenge vil vi oppbevare dine personopplysninger?
Vi vil slette eller anonymisere dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet det ble samlet inn for (og fortsatt lagring ikke vil være i samsvar med personopplysningsloven) eller når fortsatt lagring ikke er nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser (eksempelvis etter bokføringsloven).

Hvilke rettigheter har du?
Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

  • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du når som helst ta kontakt og kreve at vi retter opp i disse. Retting kan være aktuelt hvor det av ulike årsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg som vår kunde, eksempelvis feil adresse.
  • Innsyn: Du kan laste ned eller ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg.
  • Sletting: Du kan når som helst seltte selv elelr be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respekterer og følge med mindre vi av andre grunner er pålagt å oppbevare dine personopplysninger eller har et annet behandlingsgrunnlag for å oppbevare disse. Som eksempel kan vi være pålagt å oppbevare personopplysninger på grunn av regler i bokføringsloven.
  • Restriksjoner på behandlingen: Du kan når som helst be oss om å ikke utføre enkelte behandlingsaktiviteter, for eksempel hvor du ikke ønsker å motta markedsføringshenvendelser fra oss.
  • Dataportabilitet: Hvor vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart du ønsker skal få tilgang til disse dataene. Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg eventuelt å benytte en annen kommunikasjonskanal ettersom vi kan ha et behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.


Datatilsynet og gjeldende personopplysningslovgivning
For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger kan du sende en klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside http:// www.datatilsynet.no. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov. Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på http://www.lovdata.no.

Endringer
Vi kan fra tid til annen revidere denne personvernerklæringen som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av ny personopplysningslovgivning. Når personvernerklæringen endres vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Ved større endringer vil vi også vurdere å sende ut personvernerklæringen direkte til din e-postadresse, dersom vi har registrert denne. Vi anbefaler likevel at du fra tid til annen ser gjennom personvernerklæringen når du besøker vår hjemmeside.

Kontaktinformasjon
Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du sende en henvendelse til: post@gasolin.no