Motorbukk, 450 kg.

Motorbukk, 450 kg.

Motortilter

Motortilter

Eastwood Aluma Blast

Glassblåst overflate på spray
kr 465,00 kr 372,00
Varenr.
EAS10109

FARE

 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H315 Irriterer huden.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H333 Kan være farlig ved innånding.
 • H340 Kan gi genetiske skader.
 • H350 Kan forårsake kreft.
 • H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.
 • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Fraktberegning

 • Gir korrekt farge og matt glans til detaljer av støpt aluminium etc.
 • Høy dekkevne!
 • Tåler temperatur opptil 150 grader.
 • 400 ml. aerosol.
Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Eastwood