Dykem Cross Check - Gul

kr 295,00 kr 236,00
SKU
DYKCC-GUL

FARE H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

 

 

Fraktberegning

Med Dykem Cross-Check vet du om mutterene henger! Brudd fra vibrasjoner eller tukling fremstår tydelig i forseglingen.

Mer informasjon
Vekt0.200000
ProdusentKraemer