Bill Hirsch manifoldlakk, sort

Bill Hirsch manifoldlakk, sort

VHT Flame Proof varmebestandig grunning

VHT Flame Proof varmebestandig grunning

Eastwood Radiator Black

Silkematt sort radiatorfarge
Fra kr 285,00 kr 228,00
Varenr.
EAS10340Z

FARE H220 Ekstremt brannfarlig gass. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Fraktberegning

Tyntflytende, varmebestandig lakk med gode varmeledningsegenskaper. Gir en halvblank overflate. Lakken er også velegnet for varme-/AC-registre. 400 ml. sprayboks.

Mer informasjon
Vekt0.500000
ProdusentEastwood