VHT Caliper paint - high temperature - kaliperfarge

VHT Caliper paint - high temperature - kaliperfarge

Bremserens Clean - spray 500 ml

kr 55,00 kr 44,00
Varenr.
REC55381215

FARE H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Fraktberegning

Arecal bremsespray er det ideelle rengjøringsmiddel for bruk i alle bransjer, i håndverk, og for reparasjoner og installasjon.


Fjerner alt fet og fettete smuss, f.eks. på bremser (trommel- og skivebremser, foringsrør, bremseklosser, sylindre, fjærer og, på clutcher (koblinger og koblingsdeler) på motordeler (karburatorer, bensin og oljepumper, girkasser etc.)

Ikke spray på varme komponenter. Kontroller om gummi, plastkomponenter og malte overflater er kompatible før bruk.

Mer informasjon
Vekt 0.470000
Produsent Arecal