POR-15 rustmaling

POR-15 rustmaling

Fluid Film, pakke med trykkpistol

Fluid Film, pakke med trykkpistol

Fluid Film Spray

kr 149,00 kr 119,20
Varenr.
FLUAERO

FARE

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

SIKKERHET

P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P410 Beskyttes mot sollys. P412 Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122 °F.

Fraktberegning

  • Fluid Film er brukt i hele verden siden 40-årene på skip, offshore, på gårder, i industri og hjemme. Ullfett / lanolin baseoljen gir unike og saltvannsbestandige egenskaper.
  • Fluid Film fordamper ikke og tørker ikke, men er aktiv, krypende og penetrerende over lang tid. Den egner seg derfor svært godt som rustløser og smøremiddel på kjeder, wirer, våpen, fiskesneller, bolter, låser, låsesylindre, hengsler, avtagbare kroker, hekksakser, tilhengere, påhengsmotorer, gjødsel- og saltspredere, til vinterkonservering, transportbeskyttelse osv. Fluid Film er meget godt egnet til rustbehandling og hulromsbehandling. 
  • Til sprayboksen finnes en 60 cm hulromssonde. Sonden eller annet sprøyteutstyr trenger ikke å rengjøres etter bruk, da Fluid Film ikke størkner. Gammel tradisjonell behandling mykgjøres og vann fortrenges. 
  • Fluid Film er ikke konduktiv, og brukes derfor på batteripoler og elektriske kontakter. 
  • Fluid Film svir ikke gress og vegetasjon. Gressklipperpanner o.l. holdes lettere rene, og is og snø vil ikke bygge seg opp på snøfresere, snøskjær og snøscootere.
  • Siden oljen ikke samler skitt, er den ideell på landbruks-, skogs- og anleggsmaskiner. 
  • Brukes også til polering av aluminium, rustfritt stål, krom, verktøy, treverk, lakk, vinyl og til impregnering av lær. Syntetisk gummi skades ikke, men naturgummi kan svelle.
  • Holdes gjerne varm ved bruk i vinterhalvåret. Kuleventil gjør at den kan brukes i alle posisjoner.
  • Fluid Film er miljøvennlig, har under 1 % VOC og flammepunkt på hele 207 ºC når påført.

 

Mer informasjon
Vekt 0.500000
Produsent Fluid Film