Chlor*rid saltfjerner

Chlor*rid saltfjerner

Hold*blast midlertidig rustbeskyttelse

kr 672,50 kr 538,00
Varenr.
ZIN17001

SIKKERHET

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Fraktberegning

Miljøvennlig passivator!

På kjemisk vis endrer HoldBlast den aktive ståloverflaten til en mye mindre reaktiv tilstand og utsetter derfor flash-rust som oftest i flere dager. Det etterlates ingenting på stålet som kan forringe vedheft eller kvaliteten på selve belegget.

Fremgangsmåte

  • Blandingsforhold med vann 1:50 – 1:100, etter behov
  • Blandes i vannet ved våtrens (støvfri sandblåsing)
  • Eventuelt påføres med høyt eller lavt trykk, etter tørr sandblåsing

Anbefales brukt av de fleste store malingprodusenter, blant andre Jotun.

Leveres på 5l. kanne. 

Mer informasjon
Vekt 5.000000
Produsent Zinga