Strip All - startsett

Strip All - startsett

Normfest CT60 Diesel systemrens

Vanlig pris kr 197,50 Spesialpris kr 123,75 kr 99,00
Varenr.
NORCT60
H226 Brannfarlig væske og damp H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftrørene H336 Kan forårsake døsighet og svimmelhet H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Fraktberegning

Aktive stoffer med rengjørings-, materialbeskyttende og cetantallforbedrende egenskaper, utviklet for moderne motorer, materialer og ugunstige driftsforhold. Produktet inneholder konsentrerte smørekomponenter og gir diesel med lavt svovelinnhold tilstrekkelig smøreevne (ref HFFR tester). Ved cetantall økning sikres bedre forbrenning av drivstoff under kald drift og gir mindre eksosutslipp. Passer for alle dieseloljer og dieselmotortyper.
Mer informasjon
Vekt0.500000
ProdusentNormfest